Ordlista

Svetsrök

Svetsrök är en blandning av mycket fina partiklar och gaser som bildas när material smälts och förångas under svetsning. Denna rök innehåller metaller och andra toxiska ämnen som kan vara farliga att andas in. Effektiva punktutsug och processventilationssystem är avgörande för att direkt fånga upp svetsröken vid källan. Genom att installera dessa system nära svetsningsområdet kan man minska exponeringen för skadliga partiklar och gaser, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö och bättre luftkvalitet. Korrekt hantering av svetsrök är essentiellt för att skydda arbetarnas hälsa och följa arbetsmiljöstandarder.