Ordlista

Mikroklimat

Mikroklimat inom punktutsug och processventilation avser de lokala luftförhållandena som skapas kring specifika arbetsstationer eller processer i industriella miljöer. Dessa mikroklimat påverkas av hur effektivt luftföroreningar såsom damm, gaser och ångor avlägsnas från arbetsområdet. Genom att kontrollera luftflödet och temperaturerna kan dessa system anpassas för att skapa en behaglig och hälsosam arbetsmiljö. Ett välreglerat mikroklimat är viktigt för att minimera hälsorisker och öka produktiviteten genom att säkerställa att arbetarna inte utsätts för skadliga luftkvaliteter eller obekväma temperaturer.