Produkter

Olika typer av utsug

Modellerna varierar men syftet är detsamma, kontakta oss för produktrådgivning.

Punktutsug

Utsugsarm med stöd

Punktutsug

Flexibla punktutsug

Punktutsug

Mobila utsug och filterenheter

Punktutsug

Svetsbord med utsugsarm

Väggmonterat utsugsfilter

Centralfläkt

Motordriven slangupprullare

Centralt utsugsfilter

ATEX utsugsarm

Mobilt punktutsug för Lab

Olje- och kylvätskedimsugare

Utsugsfilter med utsugsarm

Få ett prisförslag på utsug

Till förfrågan