Nyheter

Punktutsug krävs vid tillverkningsmetoder där processer genererar luftburna partiklar, gaser eller ångor som kan vara skadliga. Det bidrar till att skydda arbetarnas hälsa och den omgivande miljön genom att direkt avlägsna föroreningar från luften vid källan. Exempel på när detta utsug är nödvändigt är vid tillverkning av bilar, elektronik, möbler och plastprodukter, där processer som […]
AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning är en uppsättning föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket, som detaljerat specificerar hur arbetsplatser ska utformas för att främja säkerhet och hälsa. Föreskrifterna täcker allt från den fysiska utformningen av arbetsmiljön, inklusive ventilation och belysning, till ergonomiska och sociala aspekter som syftar till att minimera riskerna för arbetsrelaterade skador. De betonar också […]
Ett utsug för lödning direkt vid källan är mycket viktigt för att undvika att andas in lödrök och partiklar. Användning av personlig skyddsutrustning, såsom masker och ventilationssystem, kan också bidra till att skydda hälsan genom att minska exponeringen för skadliga ämnen. Hur funkar ett lödröksutsug? Lödning är en vanlig process inom många industrier, men med […]
Vad är lödning? Det är en process där metaller sammanfogas med ett smält tillsatsmaterial, som exempelvis lödtenn. Processen genererar lödrök, vilket kan vara hälsoskadligt. För att undvika lödrök är det viktigt att använda effektiv ventilation och rökutsugning vid arbetsstationen, samt att se till att arbetsmiljön är välventilerad. Så här löder man Att förstå och kontrollera […]
I en industriell verkstadsmiljö är luftkvalitet inte bara en komfortfråga utan en avgörande faktor för både säkerhet och hälsa. Specifika verkstadsprocesser såsom svetsning, slipning och hantering av kemikalier kräver effektiva utsugssystem för att minimera riskerna för personalen och säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Denna artikel utforskar fem centrala processer där utsug i verkstad är essentiellt och […]
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är en svensk lag som syftar till att främja säkerhet, förebygga och minska sannolikheten för olyckor och minimera deras konsekvenser i samhället. Lagen reglerar ansvarsområden för kommuner och andra aktörer gällande att upprätthålla säkerhetsåtgärder och skydda människor, egendom och miljö i dagliga verksamheter. Även privatpersoner behöver känna till lagen […]
Bli kontaktad av säljare

    Skyddas av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till gdpr.