Ordlista

Lödrök

Lödrök är en typ av luftförorening som uppstår vid lödning, där uppvärmning av lödtenn och flussmedel frigör rök fylld med fina partiklar och potentiellt skadliga kemikalier. Denna rök kan vara farlig att andas in och kräver effektiva punktutsugssystem för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Punktutsug och processventilation spelar en kritisk roll i att suga upp lödröken direkt vid källan, vilket förhindrar att de skadliga partiklarna sprids i luften och inandas av arbetare. Att hantera lödrök korrekt är viktigt för att uppfylla arbetsmiljöregler och skydda arbetarnas hälsa.