afs 2020:1 arbetsplatsens utformning

AFS 2020:1 – Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning är en uppsättning föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket, som detaljerat specificerar hur arbetsplatser ska utformas för att främja säkerhet och hälsa. Föreskrifterna täcker allt från den fysiska utformningen av arbetsmiljön, inklusive ventilation och belysning, till ergonomiska och sociala aspekter som syftar till att minimera riskerna för arbetsrelaterade skador. De betonar också […]
Läs mer