tillverkningsmetoder

Tillverkningsmetoder där punktutsug krävs

Punktutsug krävs vid tillverkningsmetoder där processer genererar luftburna partiklar, gaser eller ångor som kan vara skadliga. Det bidrar till att skydda arbetarnas hälsa och den omgivande miljön genom att direkt avlägsna föroreningar från luften vid källan. Exempel på när detta utsug är nödvändigt är vid tillverkning av bilar, elektronik, möbler och plastprodukter, där processer som […]
Läs mer
afs 2020:1 arbetsplatsens utformning

AFS 2020:1 – Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning är en uppsättning föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket, som detaljerat specificerar hur arbetsplatser ska utformas för att främja säkerhet och hälsa. Föreskrifterna täcker allt från den fysiska utformningen av arbetsmiljön, inklusive ventilation och belysning, till ergonomiska och sociala aspekter som syftar till att minimera riskerna för arbetsrelaterade skador. De betonar också […]
Läs mer